472 – ஹஜ் சிறப்புகள் – சட்டங்கள் – ஐயங்கள் – தெளிவுகள் (அமர்வு 1-5)

PLACE – மஸ்ஜித் தாருல் ஹுதா,மண்ணடி – சென்னை.

DATE – 14-07-2017

About admin

Leave a Reply