270 – ஸிஃபத்து ஸலாத்தின் நபி

PLACE – மஸ்ஜித் தாருல்ஹுதா,மண்ணடி-சென்னை.

 

About admin

Leave a Reply