103 – அல்லாஹ்வின் தண்டனையை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள்

PLACE – மஸ்ஜித் தாருல்ஹுதா,மண்ணடி-சென்னை.

 

About admin

Leave a Reply