511 – நபியை பின்பற்றுவோம் அல்லாஹ்வின் அன்பை பெறுவோம்

PLACE – அக்பர் ஜுமுஆ பள்ளிவாசல், இலங்கை

DATE – 23-03-2018

About admin

Leave a Reply