491 – உள்ளச்சம் உள்ளவர்களின் தொழுகை (அமர்வு 1-3)

PLACE – மஸ்ஜித் தாருல்ஹுதா,மண்ணடி-சென்னை.

About admin

Leave a Reply